Coșul 0
Coșul dumneavoastră este gol

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

e-frig.ro – este denumirea comercială a S.C. EURATO S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Odorheiu Secuiesc, Str. II. Rákóczi Ferenc, nr.124, Jud. Harghita având număr de ordine în Registrul Comerțului J19/1440/1994, cod unic de înregistrare fiscală RO6682764.

Vânzător – e-frig.ro

Cumpărător –  persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.

Client – persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către e-frig.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între e-frig.ro și acesta, și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Utilizator – orice persoană juridică înregistrată pe site care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă conținut pe site. Nickname-ul este asociat informațiilor din site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în site (Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, etc.).

Favorite – secțiune din cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste.

Lista – pagina web din favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („coșul meu”).

Site – domeniul www.e-frig.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția să de a achiziționa bunuri și servicii de pe site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut
•    toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
•    informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienti/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezinta o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către e-frig.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru comenzile ce urmează a fi livrate la sediul e-frig.ro prețurile și rezervările bunurilor și/sau serviciilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate e-frig.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel e-frig.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al e-frig.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, e-frig.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul site-ului.

3.4. e-frig.ro poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care e-frig.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) și includ T.V.A.

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, in cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a e-frig.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de e-frig.ro, includerea oricărui conținut în afară site-ului, îndepărtarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al e-frig.ro asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al e-frig.ro.

5.3. Orice conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între e-frig.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea e-frig.ro cu referire la acel conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

5.5. În cazul în care e-frig.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea e-frig.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea e-frig.ro și/sau al angajatului/prepusului e-frig.ro care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.

6.2. Prin finalizarea comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de e-frig.ro, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.6. Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2014, în cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în termenul legal de 14 zile din momentul recepționării Bunului/Serviciului, acesta trebuie să informeze Vânzătorul. În această situație Cumpărătorul va returna Vânzătorului și eventualele cadouri, accesorii și toate documentele care au însoțit Bunul/Serviciul.
Costurile pentru returnarea produsului vor fi suportate de către Cumpărător.

6.7.  În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului contravaloarea Bunului, in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online → prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar → prin virament bancar;
6.7.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum → anulare/recalculare contract rate.

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.9. Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

7.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.2. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.3. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.4. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișă, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  e-frig.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a e-frig.ro, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți parteneri ai e-frig.ro: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care e-frig.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele e-frig.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de e-frig.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul își crează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de catre Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea e-frig.ro în acest sens.

9.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătură special destinată din cadrul oricăror newslettere.

9.4. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.e-frig.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de e-frig.ro.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem propriu sau de curierat către Cumpărător, conform opțiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor numai pe teritoriul României.

12. GARANȚII

12.1. Toate bunurile comercializate de către e-frig.ro, cu excepția celor bunurilor second hand, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție bunurile second hand) și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2. În cazul bunurilor vândute și livrate de e-frig.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către S.C. EURATO S.A.

12.3. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent bunului din comandă, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

12.4. În cazul bunurilor second hand, certificatul de garanție este emis de către S.C. EURATO S.A., iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiași bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare bun second hand în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui bun second hand sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

13. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.

15. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;
–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
–    să se asigure de incadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisă în secțiunea “Întrebările și răspunsurile clienților”, și orice Review va fi înscris în secțiunea “Review-uri”;
–    să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
–    să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact,informații despre adresă de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determină dezvăluirea acestor date personale;
–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să inscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
–     să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:
–    fișierele încărcate  vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă  la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se ca fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
–    fișierele încărcate nu vor conține violentă, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;
–    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
–    fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

În cazul în care  Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Siteului: http://info.e-frig.ro/reclamatii-sesizari. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

16. FORȚĂ MAJORĂ

16.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu incetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între e-frig.ro și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești române competente din Municipiul ………